שיח על חיבור להדרכה הפנימית ככלי לגילוי יכולות ועוצמות הקשבה כעזר להבנה של מכאוב וחולי כמפתח לידע מהפכני ומשחרר על עצמנו, דרכו נוכל להתחבר לתרופות שבתוכנו

הרצאה חוויתית ומעצימה על ריפוי מבפנים

לפרטים  
054-6397656 : עינבל 
 innerhealing.power.com@gmail.com

אינטואיציה ככלי התפתחותי 

שיח על חיבור להדרכה הפנימית ככלי לגילוי

 יכולות ועוצמות 

הקשבה כעזר להבנה של מכאוב וחולי 

כמפתח לידע מהפכני ומשחרר על עצמנו

 דרכו נוכל להתחבר לתרופות שבתוכנו ולריפוי עצמי

הרצאה חוויתית ומעצימה על ריפוי מבפנים
לפרטים: עינבל- 054-6397656  

 innerhealing.power.com@gmail.com